Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
      
      

A
B
C
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ký tự số


Từ điển thuật ngữ Năng suất và Chất lượng do Trung tâm Năng suất Việt Nam tổng hợp, biên soạn nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu những thông tin, kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý, cải tiến năng suất, chất lượng và môi trường. 


Để tìm kiếm thông tin cần thiết, bạn có thể:

 • Xem tên các thuật ngữ sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z của bảng chữ cái tiếng Việt và được thể hiện trên thanh menu ngang;
 • Hoặc bạn có thể điền từ khoá/cụm từ liên quan đến thuật ngữ cần tìm kiếm vào mục "TRA CỨU TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ" và tiến hành tìm kiếm.

Tuỳ theo từng thuật ngữ sẽ có các mục chủ yếu như sau:

1. Định nghĩa? 
2. Phạm vi áp dụng?

3. Ý nghĩa và lợi ích khi áp dụng?

 


Để chứng minh sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thuật ngữ, công cụ và kỹ thuật, ở từng phần đều ghi rõ viện dẫn tới khi cần thiết. Ví dụ, trong mục Biểu đồ Pareto, cần tham khảo thêm Biểu đồ xương cá.


Một số có mục  
‘TIP’, có nghĩa là các mẹo hoặc bài học. Đó là những hướng dẫn chi tiết để tập trung vào một số đặc tính, hoặc những hoạt động/tình huống mà kinh nghiệm cho thấy cần có sự phòng ngừa với ý nghĩa Học hỏi từ thất bại của người khác hiệu quả hơn và ít thất bại hơn.


Mục
‘LƯU Ý’ để đưa ra các ý tưởng, ví dụ nhằm khuyến khích bạn có những suy nghĩ mới.


Ban biên tập mong muốn nhận được ý kiến đóng góp và cung cấp những thuật ngữ mới để Từ điển thuật ngữ Năng suất và Chất lượng ngày càng phong phú và hữu ích!

TRA CỨU TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ
Từ khoá:   
  
 Lên đầu trang kết quả 
THUẬT NGỮ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Biểu đồ Quan hệ tương tác - Interrelationship diagram

1. Biểu đồ Quan hệ tương tác là gì?

Biểu đồ Quan hệ tương tác là việc thể hiện bằng biểu đồ các hoạt động hay vấn đề thay đổi theo hướng nào và kết quả ra sao. Đây chính là mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Xây dựng một Biểu đồ Quan hệ tương tác là một quá trình logic phải lập biểu đồ nguyên nhân – kết quả của các hoạt động của tổ chức bạn. Điều này bao gồm việc mường tượng các mối liên kết đa phương giữa các vấn đề khác nhau, sử dụng cách nghĩ một chiều và suy nghĩ tuyến tính.

Cách thức xây dựng Biểu đồ Quan hệ tương tác bao gồm các bước sau:

 • Đảm bảo bạn có tất cả những người bạn cần, gồm cả những người ngoài nhóm của bạn.
 • Thống nhất vấn đề đưa ra.
 • Lắp rắp tất cả các ý kiến. Các ý kiến này có thể thu được từ một buổi họp Bainstorming hay thông qua một cơ chế khác.
 • Tìm kiếm các mối liên kết – đặt câu hỏi: “Những cái gì ảnh hưởng đến vấn đề này?”
 • Tiếp tục cho đến khi bạn hoàn thành tất cả các mối liên kết và sau đó xem xét lại Biểu đồ.
 • Xác định các yếu tố chính. Việc này được thực hiện bằng việc lựa chọn các yếu tố có số mũi tên chỉ vào nó (kết quả) hoặc mũi tên từ nó đi ra (nguyên nhân) nhiều nhất và phân biệt bằng hình vẽ các kết quả và nguyên nhân chính.

TIP Dùng các màu khác nhau để đánh dấu các nguyên nhân chính và kết quả chính tận dụng các khả năng liên hệ của Biểu đồ Quan hệ tương tác.

2. Tại sao Biểu đồ Quan hệ tương tác có ý nghĩa khi nào?

Biểu đồ Quan hệ tương tác rất có ích để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề.

3. Biểu đồ Quan hệ tương tác hỗ trợ như thế nào?

Biểu đồ Quan hệ tương tác cho phép bạn nhận dạng và biết được các nguyên nhân chính. Nó có thể rất có ích để tìm ra thông tin từ một Biểu đồ xương cá (biểu đồ (Ishikawa).

4. Biểu đồ Quan hệ tương tác được áp dụng ở đâu?

Nó cho phép bạn nhận dạng, phân tích và phân biệt một cách hệ thống mối quan hệ nhân quả mà sẽ có tác dụng lưu ý trước khi bạn lựa chọn giải pháp tốt nhất cho một vấn đề.

5. Biểu đồ Quan hệ tương tác có ý nghĩa khi nào?

Việc sử dụng nó rõ ràng có ích khi:

 • Mối quan hệ giữa các vấn đề khó hiểu
 • Cần phải có sự phối hợp nghiêm ngặt để tuân theo
 • Bạn đang tìm nguyên nhân gốc rễ của một sản phẩm đầu ra.

6. Biểu đồ Quan hệ tương tác đem lại lợi ích cho ai?

Cán bộ quản lý/trưởng nhóm công việc sẽ biết được nguyên nhân và kết quả giúp cho việc đưa ra quyết định. Khi những quyết định này tạo ra những tác động tích cực đến lợi nhuận cuối cùng thì tổ chức của bạn sẽ có lợi.